W oparciu o doświadczenia własne, zdobytą wiedzę teoretyczną i współpracę z psychoterapeutami opracowałem autorską metodę leczenia uzależnień:

  • alkohol, narkotyki, dopalacze, hazard

Indywidualny Plan Terapii to "skrojony na miarę" plan leczenia i postępowania w pierwszych trzech lub sześciu miesiącach abstynencji.

W zależności od zaawansowania choroby nasz zespół dobiera do pacjenta odpowiedni zestaw terapeutyczny:

Zestaw  (I) – obejmuje wstępną diagnozę, wywiad z pacjentem i stworzenie IPT (Indywidualny Plan Terapii).

Cena:

·         3 miesiące, w tym konsultacje 1 raz w miesiącu 

·         6 miesięcy, w tym konsultacje 1 raz w miesiącu 

Zestaw (II) – obejmuje wstępną diagnozę, wywiad z pacjentem i stworzenie IPT (Indywidualny Plan Terapii) oraz  monitorowanie postępów leczenia przez cały okres trwania IPT.

Cena:

·         3 miesiące, w tym konsultacje i sesje terapeutyczne 1 raz na 2 tygodnie 

·         6 miesięcy, w tym konsultacje i sesje terapeutyczne 1 raz na dwa tygodnie 

Zestaw (III) – obejmuje diagnozę rozszerzoną o konsultację lekarza, psychologa i dietetyka oraz stworzenie IPT (Indywidualny Plan Terapii).

Cena:

·         6 miesięcy, w tym konsultacje i sesje terapeutyczne 1 raz w tygodniu 

 

Usługi dodatkowe: 

Sesja terapeutyczna, konsultacje, zajęcia psychoedukacyjne  - 150 PLN/godz. 

Stworzenie IPT - 900 PLN

 

Gwarancja powodzenia! 

Wysoka skuteczność leczenia.

 

Zapraszam do kontaktu,

Michał Bartkiewicz

 

 

uzależnienie